Prządka Robaszkiewicz Kancelaria radców prawnych

   Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów biznesowych, udzielając porad prawnych, prowadząc spory sądowe, a także zapewniając stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego. Zlecane nam sprawy prowadzimy do samego końca, pomagając wspieranym przez nas wierzycielom w odzyskiwaniu ich należności, korzystając przy tym z usług komorników sądowych.


Zakres usług dla Klientów indywidualnych obejmuje sprawy z zakresu:

prawa administracyjnego, na które składa się:

- prawo budowlane, w ramach którego zajmujemy się m. in. uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, doradztwem w sprawach nakazów rozbiórki samowoli budowlanej oraz dotyczących stanu technicznego budynków;
- dział planowania i zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego zajmujemy się m. in. uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, zmianą oraz uchyleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- prawo ochrony środowiska, w ramach którego zajmujemy się m. in. składaniem odwołań od decyzji nakładających kary lub opłaty za wycinkę drzew i krzewów, zaśmiecanie, spalanie odpadów;

szeroko rozumianego prawa cywilnego, na które składa się:

- prawo rodzinne, w ramach którego prowadzimy m. in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, podział majątku dorobkowego (małżonków, a także konkubentów);
- prawo pracy, w ramach którego prowadzimy m. in. sprawy o ustalenie stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy;
- prawo rzeczowe, w ramach którego prowadzimy m. in. sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności;
- prawo umów zobowiązaniowych, w ramach którego prowadzimy m. in. sprawy o zapłatę i wykonanie kontraktów, sporządzamy umowy i doradzamy przy wyborze właściwej;
- prawo spadkowe, w ramach którego prowadzimy m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku;
- prawo gospodarcze, w ramach którego doradzamy przy prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.

Klientów indywidualnych wspieramy również w procesach odszkodowawczych, których specjalizuje się radca prawny Łukasz Robaszkiewicz. Procesy odszkodowawcze dotycząc zarówno spraw o zapłatę za szkody związane z ruchami zakładów górniczych, wypadkami samochodowymi jak i błędami medycznymi.

Dodatkowo Klientom biznesowym oferujemy stałą obsługę prawną, a także bieżące doradztwo przy wyborze formy tworzonej działalności, a następnie jej prowadzeniu w sposób najbardziej efektywny.

  Cofnij