Prządka Robaszkiewicz Kancelaria radców prawnych

   Podstawę współpracy stanowi dostępność. Z tego powodu usługi świadczone są tak na miejscu w siedzibie Kancelarii, jak również w siedzibie Klienta, lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie lub drogą mailową. Naszą działalnością objęliśmy teren całego Śląska i Zagłębia, współpracujemy również z kancelariami krakowskimi, co umożliwia świadczenie usług także województwie małopolskim.

   Mając świadomość, że Klienci powierzają nam szczególnie ważne dla siebie sprawy, dbamy, by prowadzone były z najwyższą starannością. Najważniejsze dla nas jest utrzymanie zaufania, którym obdarzają nas nasi Klienci. Ufamy, że wzajemne zrozumienie i optymalne metody współpracy przynoszą obustronne korzyści.

  Cofnij